Trwa ładowanie...

Zwolnienie z wf - jednorazowe i długoterminowe, formalności i powody

Zwolnienie z wf może być zarówno jednorazowe, jak i długoterminowe. Choć zdarza się, że prośbę o zwolnienie z ćwiczeń wystawiają rodzice, zwalnia z nich również dyrektor szkoły na wniosek rodziców, na podstawie opinii lekarza, na okres wskazany w tej opinii. Co jeszcze warto wiedzieć?

spis treści

1. Co to jest zwolnienie z wf?

Zwolnienie z wf, czyli lekcji wychowania fizycznego w szkole, przysługuje dzieciom i młodzieży, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w zajęciach. Przepisy nie precyzują minimalnego okresu zwolnienia, zatem mogą to być nawet pojedyncze zajęcia danego dnia. Maksymalny okres zwolnienia to cały rok szkolny.

Zobacz film: "#dziejesienazywo: Czy warto wykonywać badania profilaktyczne?"

Zwolnienie jednorazowe może wypisać zarówno rodzic, jak i lekarz. Zwolnienia z wf na cały rok szkolny czy semestr na podstawie opinii lekarskiej formalnie dokonuje dyrektor szkoły.

2. Jednorazowe zwolnienie z lekcji WF - jak napisać?

Jednorazowe zwolnienie z wf wystawia się w wtedy, gdy dziecko z powodu rekonwalescencji czy innych niedyspozycji nie powinno wykonywać ćwiczeń. Jak napisać zwolnienie z wf?

Wystarczy na kartce papieru odręcznie napisać: Proszę o zwolnienie mojego syna/mojej córki … z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego w dniu … z powodu ….

Nie wolno zapomnieć o dacie oraz podpisie rodzica bądź opiekuna. To najprostszy wzór. Warto przy tym pamiętać, że niektóre szkoły zaznaczają w swoim statucie, jaki rodzaj zwolnień jest akceptowany. Czy są to wyłącznie zwolnienia lekarskie, czy też dopuszczalnie są zwolnienia i usprawiedliwienia od rodziców.

3. Długoterminowe zwolnienie z wf – jak uzyskać?

Zgodnie z przepisami zwolnienia z lekcji WF udziela dyrektor szkoły na wniosek rodziców/opiekunów lub pełnoletniego ucznia na podstawie opinii lekarza na okres wskazany w tej opinii.

W myśl rozporządza ministra edukacji uczeń może zostać zwolniony całkowicie z lekcji wychowania fizycznego lub zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń w trakcie lekcji wf.

Jak uzyskać długoterminowe zwolnienie z lekcji wf? Należy udać się do lekarza, który oceni, czy zgłaszane przez rodziców problemy, które ich zdaniem uniemożliwiają, utrudniają bądź ograniczają jego udział w lekcjach wf, wymagają wydania opinii o zwolnieniu z wf. Gdy uzna taką konieczność, wystawi ją na piśmie.

Lekarz określa, na jaki okres niezbędne jest zwolnienie oraz czy jest to całkowite zwolnienie z zajęć wf, czy tylko z określonych ćwiczeń fizycznych (lekarz wymienia rodzaj ćwiczeń).

Kolejny krok to napisanie podania o zwolnienie z wf adresowane do dyrektora szkoły. Zwykle wzór dokumentu dostępny jest w sekretariacie placówki. Następnie podanie musi zostać zaakceptowane.

Zobacz także:

4. Powody zwolnienia z wf

Przepisy edukacyjne nie określają, jakie są powody całorocznego czy semestralnego zwolnienia z wf. Pozostawiają tę kwestię lekarzowi. Ocena jest w każdym przypadku indywidualna i należy do specjalisty.

Powodem dłuższego zwolnienia z wf mogą być wszystkie choroby, które uniemożliwiają udział w zajęciach ze względu na stan zdrowia. To na przykład:

 • astma (gdy pojawiają się częste, ciężkie napady duszności bezpośrednio związane z wysiłkiem pomimo leczenia),
 • zespół nerczycowy (w okresie zaostrzenia),
 • wady serca z niewydolnością krążenia,
 • padaczka,
 • ciężkie postacie mózgowego porażenia dziecięcego,
 • krótkowzroczność zagrażająca odklejeniem siatkówki,
 • ciężkie skrzywienia kręgosłupa,
 • jałowe martwice kości,
 • stany pourazowe,
 • rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych czy chirurgicznych,
 • oczekiwanie na operację (np. związaną z przewlekłym zapalenie zatok przynosowych).

5. Zwolnienie z wf a ocena

Jeśli uczeń jest częściowo zwolniony z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniami, jest oceniany i klasyfikowany. Warto wiedzieć, że nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia.

Jeżeli zwolnienie jest całkowite, a uczeń na zajęcia wf nie uczęszcza, nie jest oceniany. Jeżeli okres zwolnienia jest długotrwały i uniemożliwia wystawienie oceny semestralnej lub rocznej, uczeń nie podlega klasyfikacji. Wówczas na świadectwie widnieje adnotacja: „zwolniony lub nieklasyfikowany”.

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego reguluje rozporządzenie MEN z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych oraz rozporządzenie MEN z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Skorzystaj z usług medycznych bez kolejek. Umów wizytę u specjalisty z e-receptą i e-zwolnieniem lub badanie na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Pomocni lekarze
  Szukaj innego lekarza