Trwa ładowanie...
Bilans miesiąca
Przeczytaj najnowszy bilans abcZdrowie Temat miesiąca: NIEDOBÓR MAGNEZU

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Opieka na dzieckiem, oprócz rodzicielskiej satysfakcji, która niewątpliwie jest bezcenna, niesie ze sobą także prozaiczne koszty. Wydatki dokonywane przez rodziców w ramach opieki nad dzieckiem często są niezbędne i bywa, że ponad ich finansowe możliwości. Kosztem opieki nad dzieckiem może być opłata za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, uprawnionej do sprawowania opieki nad maluchami. Koszty te mogą być refundowane rodzicom przez okres do 6 miesięcy, również w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko do 7 r.ż. oraz jeśli rodzice są osobami bezrobotnymi.

Zobacz film: "Soki ekologiczne"

spis treści

1. Pomoc dla samotnej matki

Matka wychowująca dziecko
Matka wychowująca dziecko

Refundacji kosztów może dokonać tylko osoba bezrobotna, samotnie wychowująca dziecko do lat 7 – jeśli

zobacz galerię

Bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia urząd może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem w wysokości uzgodnionej – nie wyższej jednak niż połowa zasiłku – na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Osoba samotnie wychowująca dziecko – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późniejszymi zmianami), to:

 • osoba stanu wolnego,
 • osoba z orzeczoną sądownie prawomocną separacją,
 • osoba, której współmałżonek został pozbawiony prawomocnym wyrokiem władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • osoba, której współmałżonek odbywa karę pozbawienia wolności.

2. Warunki refundacji kosztów Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi można dokonać tylko

osobie bezrobotnej samotnie wychowującej dziecko do lat 7, jeżeli:

 • podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • została skierowana przez powiatowy urząd pracy na staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej za okres:

 • do 3 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 6 miesięcy,

 • do 6 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na okres co najmniej 12 miesięcy,
 • odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub szkolenia. Na wniosek osoby uprawnionej starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

3. Wniosek o refundację Do wniosku o refundację kosztów opieki nad dzieckiem dołącza się:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy o pracę w przypadku zatrudnienia lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cywilno-prawnej (umowa-zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna itp.),
 • dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem, np.: rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne zawarte z osobami fizycznymi sprawującymi opiekę nad dzieckiem, rachunki z innych instytucji opiekujących się dzieckiem,
 • zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. Refundacja ta przysługuje przez okres do 6 miesięcy, a w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, refundacja następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Opieka nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 przysługuje w wysokości uzgodnionej – nie wyższej jednak niż połowa zasiłku – na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Nie czekaj na wizytę u lekarza. Skorzystaj z konsultacji u specjalistów z całej Polski już dziś na abcZdrowie Znajdź lekarza.

Polecane dla Ciebie
Komentarze
Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Pomocni lekarze
  Szukaj innego lekarza